Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΑΝ ΠΑΤΕΡΑΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΧΩΡΙΣΤΑ - ΖΗΝΩΝ Ο ΣΤΩΙΚΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΖΗΝΩΝ Ο ΣΤΩΙΚΟΣ

136 από 138

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: