ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΟ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΤΟΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ. - ΖΗΝΩΝ Ο ΕΛΕΑΤΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΖΗΝΩΝ Ο ΕΛΕΑΤΗΣ

4 από 4

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: