ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΦΟΡΑ ΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΥΠΟΜΕΝΕΙΣ ΤΙΣ ΣΥΜΦΟΡΕΣ - ΒΙΩΝ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΒΙΩΝ

7 από 15

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: