Η ΣΥΝΕΣΗ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΡΕΤΕΣ, ΟΣΟ Η ΟΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ - ΒΙΩΝ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΒΙΩΝ

13 από 15

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: