Ο ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΥ, ΚΑΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ, ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΘΑΡΡΟΥΣ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

Σελίδα Ιστορικού: ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

2 από 21

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: