Η ΧΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ Η ΛΥΠΗ ΥΨΙΣΤΟ ΚΑΚΟ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ

8 από 8

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: