ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΝΑ ΜΗ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Η ΦΡΟΝΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΦΡΟΝΕΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ

5 από 8

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: