ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΘΕΟΥ - ΘΑΛΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΘΑΛΗΣ

6 από 21

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: