ΤΟ ΣΟΦΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΟΤΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ - ΘΑΛΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΘΑΛΗΣ

3 από 21

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: