Η ΕΠΙΟΡΚΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΙΧΕΙΑ - ΘΑΛΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΘΑΛΗΣ

18 από 21

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: