ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΙΣΤΟ ΑΡΑΧΝΗΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΑ ΑΛΛΑ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ - ΣΟΛΩΝ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΣΟΛΩΝ

3 από 15

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: