ΑΡΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙΣ ΤΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΣΩΚΡΑΤΗΣ

9 από 46

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: