Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΟΝΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ, ΤΙΣ ΛΥΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΣΩΚΡΑΤΗΣ

45 από 46

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: