ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΥΤΕΡΑ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΧΩΡΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΕΤΑΝ ΣΚΕΨΗ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΣΩΚΡΑΤΗΣ

41 από 46

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: