Η ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΠΡΟΞΕΝΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΟΜΟΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΜΟΙΑ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΣΩΚΡΑΤΗΣ

39 από 46

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: