Η ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ, Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, Η ΑΝΔΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΦΡΟΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΘΑΡΜΟΥ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΣΩΚΡΑΤΗΣ

36 από 46

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: