ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΣΩΚΡΑΤΗΣ

34 από 46

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: