ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ. - ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ

Σελίδα Ποιητή: ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ

2 από 5

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: