Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟ ΑΔΙΚΟ - ΠΛΑΤΩΝ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΠΛΑΤΩΝ

62 από 164

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: