Η ΔΥΝΑΜΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΙΑ, ΣΤΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ - ΠΛΑΤΩΝ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΠΛΑΤΩΝ

39 από 164

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: