Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΥΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΘΙΜΟ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΙΑ - ΠΛΑΤΩΝ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΠΛΑΤΩΝ

36 από 164

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: