ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΟΙ, ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΟΙ - ΠΛΑΤΩΝ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΠΛΑΤΩΝ

162 από 164

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: