Ο ΝΟΜΟΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΡΟΜΟ, ΟΠΩΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ - ΠΛΑΤΩΝ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΠΛΑΤΩΝ

159 από 164

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: