ΣΥΝΗΘΩΣ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΛΑΤΩΝ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΠΛΑΤΩΝ

145 από 164

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: