ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΚΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ - ΠΛΑΤΩΝ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΠΛΑΤΩΝ

119 από 164

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: