ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΟΤΑΝ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ, ΑΛΛΟΤΕ ΜΕΝ ΟΡΘΩΣ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ, ΑΛΛΟΤΕ ΔΕ ΟΧΙ - ΠΛΑΤΩΝ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΠΛΑΤΩΝ

109 από 164

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: