ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΙ ΑΔΙΚΗΜΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΘΗΣ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΗ - ΠΙΤΤΑΚΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΠΙΤΤΑΚΟΣ

6 από 19

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: