ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ - ΠΥΡΡΩΝ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΠΥΡΡΩΝ

5 από 12

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: