ΟΤΑΝ Η ΚΑΡΔΙΑ ΧΑΙΡΕΤΑΙ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΘΑΛΕΡΟ - ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΠΙΝΔΑΡΟΣ

5 από 25

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: