ΝΑ ΧΑΙΡΕΣΑΙ ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ. Ν' ΑΚΟΥΣ ΝΑ ΕΞΥΜΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΠΙΝΔΑΡΟΣ

24 από 25

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: