ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ, ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΡΚΕΙΣΑΙ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ - ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΠΙΝΔΑΡΟΣ

16 από 25

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: