ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ - ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Σελίδα Πολιτικού: ΠΕΡΙΚΛΗΣ

6 από 9

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: