ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΕ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΟΣΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ - ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ

10 από 13

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: