ΠΑΡΑΤΑ ΤΟ ΘΥΜΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΤΡΩΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ - ΟΜΗΡΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΟΜΗΡΟΣ

64 από 100

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: