ΟΙ ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΘΕΟΙ ΤΑ ΑΝΟΥΣΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΝ ΤΑ ΑΓΑΠΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΑΡΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ - ΟΜΗΡΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΟΜΗΡΟΣ

26 από 100

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: