ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΑΔΕΛΦΟ, ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΩΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ - ΟΜΗΡΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΟΜΗΡΟΣ

18 από 100

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: