Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟ ΔΥΣΑΡΕΣΤΟ, ΟΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ - ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ

4 από 4

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: