Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΥΦΡΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΚΕΡΔΙΖΕΙ, ΟΠΩΣ ΠΟΝΕΙ ΟΤΑΝ ΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ - ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ

13 από 19

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: