ΟΣΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΑΡΚΕΤΑ, ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ, ΤΟΤΕ ΑΥΤΟΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΑ ΞΕΝΑ - ΞΕΝΟΦΩΝ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΞΕΝΟΦΩΝ

8 από 33

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: