Η ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΛΟ. ΟΤΑΝ ΠΕΙΘΑΡΧΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΡΓΑ ΚΑΛΑ - ΞΕΝΟΦΩΝ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΞΕΝΟΦΩΝ

32 από 33

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: