Η ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΞΕΝΟΦΩΝ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΞΕΝΟΦΩΝ

3 από 33

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: