ΤΙΠΟΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΙ ΩΡΑΙΟ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΙ ΘΕΟΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ - ΞΕΝΟΦΩΝ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΞΕΝΟΦΩΝ

25 από 33

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: