ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΚΑΝΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΟΙ ΘΕΟΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ - ΞΕΝΟΦΩΝ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΞΕΝΟΦΩΝ

23 από 33

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: