ΠΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΖΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΩΡΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΝΕΙ ΑΚΑΤΑΒΛΗΤΗ - ΞΕΝΟΦΩΝ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΞΕΝΟΦΩΝ

12 από 33

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: