ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΥ - ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ

3 από 5

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: