ΟΙ ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΗΡΙΑ - ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΚΛΕΑΝΘΗΣ

6 από 7

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: