ΣΥΜΠΑΣΧΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΦΕΡΕΙ, ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ - ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΚΛΕΑΝΘΗΣ

4 από 7

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: