ΚΑΘΩΣ ΑΤΟΜΑ, ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΣΥΝΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥΣ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

69 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: