ΩΡΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΩΡΑΙΟΤΕΡΟΣ ΟΜΩΣ Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

63 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: