ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ, ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΚΕΙΝΟΝ ΠΟΥ ΡΙΧΝΕΙ ΑΚΟΝΤΙΟ ΔΙΧΩΣ ΣΤΟΧΟ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

61 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: